Janette Worm

Regiomanager West-Afrika

janette.worm@waternet.nl

Janette Worm is Regiomanager West-Afrika bij Wereld Waternet. Haar ambitie: meer mensen toegang geven tot veilig en schoon water en sanitatie én het beschermen van de schaarse zoetwatervoorraden op onze planeet. 

Zij groeide op direct aan de Amstel en was van kinds af aan in- of op het water te vinden. En nog steeds is zij een groot waterliefhebber langs, onder- en op het water.

Janette begon haar carrière met een wetenschappelijk tintje met haar studie Hydrologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en voerde wereldwijd vele onderzoekprojecten uit. Na haar opleiding kwam zij terecht bij het Ministerie van Milieu én Verkeer en Waterstaat. Vervolgens werkte zij als adviseur voor de VN in West-Afrika en Zuidelijk Afrika en adviseerde over duurzaam beheer van watervoorzieningen met veel aandacht voor participatie, genderaspecten en klimaatadaptatie.

In 2005 heeft zij haar adviesbureau WaterPlanetEarth opgericht en adviseerde zij diverse publieke – en maatschappelijke organisaties op het gebied van strategische ontwikkeling en duurzaamheid. Vanuit haar pragmatische houding staat het uiteindelijke resultaat voorop. De rode draad in het werk van Janette is het in kaart brengen en mobiliseren van stakeholders en partnerschappen voor inclusieve ontwikkeling en het duurzame beheer van watervoorraden. Daarbij verbindt zij lange termijn ambities met korte termijn acties.

Zij is een ervaren programmamanager met oog voor alle schaalniveaus: van het kleine experiment tot het grotere geheel van regels en beleid. Ze schakelt graag tussen bestuurders en experts.

Met haar ruime ervaring voelt zij zich thuis binnen het brede werkveld van Wereld Waternet. Met haar kennis van partnerschappen, vormt zij de ideale schakel tussen de brede Waternetkennis en de wateruitdagingen in het Midden-Oosten. Met de komst van de programma’s Blue Deal en WaterWorX staat Wereld Waternet de komende jaren voor tal van nieuwe uitdagingen. Binnen haar functie als Regiomanager wil ze zich met passie en gedrevenheid inzetten om duurzame ontwikkeling en kansen volledig te benutten en haar ervaring en competenties in te zetten.