Frodo van Oostveen

Directeur Wereld Waternet

frodo.van.oostveen@waternet.nl

Frodo van Oostveen is Directeur van Wereld Waternet. Zijn ambitie is om ideeën, mensen, initiatieven en bedrijven met elkaar te verbinden om concrete oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam waterbeheer.

Water heeft op Frodo altijd een enorme aantrekkingskracht gehad. Als kind was hij vaak te vinden in of rondom het water. In 2005 is zijn passie voor water echt ontstaan toen hij twee jaar werkzaam was voor de Volvo Ocean Race, een zeilrace om de wereld. Hierdoor werkte en leefde hij in diverse wereldsteden, allen in verbinding met de zee. Daar ervoer hij direct het belang van een goede watervoorziening en de cruciale rol die water speelt in de sociale en economische ontwikkeling van een stad.

Frodo heeft een brede ervaring in duurzame ontwikkeling binnen de internationale watersector. Hij werkte en woonde vijf jaar in Singapore en Myanmar en was mede-oprichter van The Water Agency, een organisatie die waterhubs beheert in Zuidoost Azië, met als doel organisaties bijeen te brengen om gezamenlijk te werken aan de meest urgente wateruitdagingen in de regio.

Hij was voorzitter van het Singapore Netherlands Water House, een platform voor netwerken, communicatie en samenwerking tussen de Nederlandse watersector in Singapore. Daarvoor was Frodo verantwoordelijk voor partnerschappen gericht op de effectieve monitoring van landbouw, water, hygiëne- en sanitatierogramma's in Afrika en Zuidoost Azië voor Akvo.org. Verder richtte hij de sociale onderneming Crazy About Water op, gefocust op het versterken van mensen die passie hebben voor, of nieuwsgierig zijn naar water.

Frodo werkte ook aan het versterken van publiek-private waterpartnerschappen in Azië als regiomanager van het Netherlands Water Partnership. Hij heeft een MBA van de Radboud Universiteit Nijmegen en een bachelor Marketing en Commerciële Economie van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast behaalde hij een masterdiploma in Tri-Sector Collaboration van de Singapore Management University.

Met Wereld Waternet wil hij een duurzame projectenportfolio opbouwen, door middel van nieuwe complementaire partnerschappen, innovatieve financiering en meer online training en engagement. Met World Waternet als een uniek en circulair samenwerkingsplatform, streeft Frodo ernaar de juiste expertise en kennis te ontsluiten en het meeste uit water te halen!

Frodo van Oostveen 005.jpg