Frank Tibben

frank.tibben@waternet.nl

Als WOP (Water Operators' Partnership) Intelligence Manager is Frank de 'linking pin' tussen al onze WOP's en spin-offs en managet hij onze allianties/partnerschappen.
 
Hij brengt de behoeften van mensen en organisaties bij elkaar en verzamelt informatie die Wereld Waternet ondersteunt om de juiste beslissingen te nemen, het wiel niet opnieuw uit te vinden, risico's in te schatten, van elkaar te leren en te inspireren.
 
Pasfoto-Frank-IMG_4417.jpeg