Project

Bekasi (Indonesië)

Afgerond project

Water Operators' Partnership met Bekasi City Waste Water Technical Unit als deel van het Knowledge and Innovation Support for ADB's Water Finance Program

Regio Bekasi
Periode 2018-2020
Projectpartners Hoogheemraadschap van Delftland
Begunstigden Bekasi City Waste Water Technical Unit (WWTU)
Financiering  Asian Development Bank (ADB)

Bekasi is een stad in West-Java, ten oosten van Jakarta. De bevolking in 2017 is ongeveer 2,8 miljoen mensen. Op dit moment worden de afvalinzamelingactiviteiten in Bekasi alleen beheerd door septische tanks, putten en gemeentelijke systemen en openbare toiletten. De meeste geïnstalleerde septische tanks voldoen niet aan de nationale normen, dus vervuilen ze nog steeds het grondwater en de omgeving. In dit partnerschap deelt Wereld Waternet kennis en ervaring op het gebied van Faecal Sludge Treatment Plant (IPLT), septisch slibbeheer en helpt bij het opstellen van een vijfjarig werkplan.

Lees meer over dit project op onze Engelstalige website.