Project

Thaketa Township (Myanmar)

Afgerond project

Thaketa Pilot Climate Adaptation Pilot Project - klimaatbestendigheid versterken door sociale innovatie

Regio Yangon
Periode 2020-2021
Projectpartners  The Water Agency (lead partner), Infram, Resilience, Doh Eain, Witteveen+Bos, U.Minds
Begunstigden Yangon City Development Committee (YCDC) & Yangon Regional Government
Financiering  Partners voor Water

De stad Yangon kampt met ernstige waterproblemen: overstromingen tijdens het regenseizoen, waterschaarste tijdens het droge seizoen, watervervuiling, slecht waterbeheer, klimaatverandering (zeespiegelstijging, intensere regenval, langere periodes van droogte), bodemdaling / grondwaterwinning en door water overgedragen ziekten. Deze pilot project vindt plaats in het Thaketa Township, waar de bovengenoemde waterproblemen zeer ernstig zijn. 

Lees meer over dit project op onze Engelstalige website.