Project

Banten (Indonesië)

Afgerond project

Een Water Operator Partnership om sanitatieproblematiek, waterschaarste en overstromingen aan te pakken

 

Door onvoldoende sanitatie raken waterbronnen in Indonesië erg vervuild. In de provincie Banten werkten wij aan integraal waterbeheer, betere afvalwaterzuivering en het aanleggen van drainage om de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen. Hoogheemraadschap van Delftland leidt de voortzetting van het project vanaf 2019.

Lees meer over het project op onze Engelstalige website.