Project

Blue Deal - 'Dji Don' (Mali)

Wordt aan gewerkt

Een samenwerking voor verbeteringen in de afvalwater sector

Regio Niger stroomgebied
Periode Fase 1: 2019-2022
Project partners  Agence Nationale de Gestion des Stations d’Épuration du Mali (ANGESEM), La Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) and the Dutch Water Authorities (Rijn & IJssel, Waterschap De Dommel and Wetterskip Fryslân)
Financiering  Blue Deal programma

Mali is een droog en arm land, en hard geraakt door de effecten van klimaatverandering. Met dit project werken we samen met andere Nederlandse waterschappen aan het verbeteren van de afvalwatersector in de Niger River Basin.

Lees meer over dit project op onze Engelstalige website.