Project

'Eau, Clé du Développement Durable' (Burkina Faso)

Wordt aan gewerkt

Versterking van de capaciteit van de regionale waterschappen in Burkina Faso voor het lokale beheer van de natuurlijke watervoorraden.

Regio Burkina Faso
Periode 2021-2025
Projectpartner SNV Netherlands Development Organisation (lead)
Begunstigden Regionale waterschappen en lokale watercomités in Burkina Faso
Financiering  Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Burkina Faso

Lees meer over dit project op onze Engelstalige website.