Project

PCA GIRE (Mali)

Afgerond project

Een samenwerking tussen de Malinese, Nederlandse en Zweedse overheid voor integraal watermanagement

Regio Zuid-Mali
Periode 2017-2018
Project partners  Waterschappen De Dommel, Rijn & IJssel, Rijnland, Drents Overijsselse Delta en Witteveen+Bos
Begunstigden Programme Conjoint d'Appui a la Gestion Integreé de l'Eau (PCA-GIRE), Direction National Hydraulique (DNH), l'Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali (ANGESEM)
Financiering  Swedish Export Credit Agency (EKN), Swedish Ministry for Foreign Affairs

Mali is een droog en arm land, en hard geraakt door de effecten van klimaatverandering. Met het programma 'PCA GIRE' werken de Malianese, Zweedse en Nederlandse overheid aan integraal watermanagement.

Lees meer over het project op onze Engelstalige website.