Project

SIAAP - Greater Paris Sanitation Authority (France)

Wordt aan gewerkt

Kennispartnerschap om uitwisseling en samenwerking op het gebied van stedelijk afvalwaterbeheer te intensiveren

SIAAP-directeur Jacques Olivier (links) en Waternet directeur Roelof Kruize (midden) ondertekenen een nieuw Amsterdam Agreement voor het structureel uitwisselen van kennis en ervaring (foto: AIWW 2019).

Kennispartnerschap

World Waternet verzorgd alle internationale activiteiten van Waternet - het watercyclusbedrijf van Amsterdam en omstreken. Waternet bereidt zich voor op de toekomst met een krachtig onderzoek- en innovatieprogramma, om nieuwe technologieën te introduceren, bedrijfsvoering te verbeteren en om in te kunnen spelen op maatschappelijke uitdagingen. Het programma biedt mogelijkheden om samen te werken met toonaangevende waterorganisaties. Zo kunnen we dezelfde uitdagingen samen aanpakken.

Sinds 20XX werken SIAAP en Waternet samen op verschillende onderwerpen. Lees hierover meer over op onze Engelstalige website.