Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Wordt aan gewerkt

Ondersteuning bij de hervorming van de watersector

Regio Palestijnse gebieden
Periode 2019-2030
Projectpartners  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Limburg, Waterproef, GIZ enThe Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)
Begunstigde Palestinian Water Authority, Gemeente van Salfit en de Joint Service and Council for Water and Wastewater North-Hebron
Financiering  Blue Deal programma, Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah, NUFFIC, Young Expert Programme, Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Jotem B.V. enWeWorld GVC

Achtergrond

De watersector in de Palestijnse Gebieden staan voor systemische uitdagingen die de ontwikkeling hinderen. De politieke en economische situatie beperken de beschikbaarheid en toegang tot voldoende watervoorraden van aanvaardbare kwaliteit. Beperkte capaciteit bij instellingen in de watersector en versnippering met meer dan 300 dienstverleners zijn enorme uitdagingen. Bovendien hebben de dienstverleners te maken met aanzienlijke problemen als gevolg van slechte infrastructuur, grote waterverliezen en onvoldoende inkomsten. Als gevolg hiervan voldoen de diensten niet aan de behoeften van de burgers, wat leidt tot een gebrek aan bereidheid om de waterrekening te betalen, hetgeen de duurzaamheid van de dienstverlening verder aantast. In 1995 werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht. Haar functies, doelstellingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een verordening, die de Palestijnse Water Autoriteit het mandaat geeft om de watervoorraden te beheren en het waterbeleid uit te voeren. De Palestijnse Water Autoriteit wordt geconfronteerd met een ambitieus hervormingsplan dat ingrijpende veranderingen vereist in haar eigen institutionele structuur, met beperkte middelen en in een onzekere politieke omgeving.

De Palestijnse Water Autoriteit en de Nederlandse Waterschappen (DWA) zijn een langdurige samenwerking aangegaan (2019 – 2030). Deze samenwerking wordt gefinancierd door de Blue Deal tussen de DWA, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Activiteiten

Wereld Waternet is penvoerder en de waterschappen Hollands Noorderkwartier en Limburg zijn de uitvoerende organisaties in de Palestijnse Gebieden (namens Nederlandse Waterschappen), gericht op de gemeenten Halhul en Salfeet op de Westelijke Jordaanoever. De belangrijkste doelstelling van het partnerschap is het verbeteren van de toegang tot schoon, voldoende en veilig water voor de bevolking van de Palestijnse Gebieden en het ondersteunen van het hervormingsproces van de watersector.

In de eerste fase van het Blue Deal-partnerschap (2019-2022) richt het partnerschap zich op de volgende activiteiten:

 • Verbeterde kennis en expertise door on-the-job training
  Versnelde hervorming van de watersector en versterking van gedecentraliseerd waterbeheer
 • Nieuwe kostendekkende mechanismen: ontwikkeling van alternatieve kleinschalige oplossingen en duurzame mechanismen
 • Innovatieve partnerschappen en ontwikkeling van haalbare voorstellen of businesscases

Resultaten

Voor de eerste fase van het Blue Deal-partnerschap (2019-2022) zijn de verwachte resultaten:

 • Versnelling uitvoering sectorhervorming
 • PPS-innovatie; BlueElephant, decentrale RWZI
 • Shit Flow Diagram
 • GIS en Water Cycle Management training
 • Baselinestudie van ISO-certificering van laboratorium
 • Ondersteuning bij Covid-19-impact op watercyclusbeheer
 • Ontwikkeling en implementatie van on- en offline trainingsprogramma's in; lokaal bestuur en watercyclusbeheer (met NUFFIC en THA), fondsenwerving, GIS, NRW en voorstelontwikkeling
 • Organisatorische ontwikkeling van dienstverleners en inzet van Young Experts via het YEP Programma en NWB Bank

 

Andere projecten in de buurt

Beheira (Egypte)

Afgerond project

Ondersteunen van Egyptische waterbedrijven met afvalwaterzuivering, drinkwaterbeheer en sanitatie.

Lees meer

Mafraq (Jordanië)

Afgerond project

Hulp aan het vluchtelingenkamp Zaatari gastgemeenschappen in het Mafraq Gouvernement

Lees meer
Berrybot