Project

L’ Agence de l’Eau du Gourma (Burkina Faso)

Afgerond project

Een Water Operator Partnership met l’Agence de l’Eau du Gourma om de watervoorraden in Burkina Faso veilig te stellen

Regio Gourma
Periode 2014-2019
Project partners  Regional Public Water Authorities Drents Overijsselse Delta, Hunze & Aa's and Aa & Maas
Begunstigden L'Agence de l'Eau du Gourma (AEG)
Financiering Nuffic, Young Experts Programme (YEP)

De provincie Gourma kampt met een gebrek aan schoon drinkwater, vervuiling van grond en het grondwater door vast afval, afvalwater en bestrijdingsmiddelen. Klimaatverandering veroorzaakt erosie, overstromingen, verwoestijning en verlies van vruchtbaar land. Binnen een Water Operator Partnership ondersteunen wij AEG met het beschermen van hun waterbronnen en integraal watermanagement.

Lees meer over het project op onze Engelstalige website.