Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Onze Partners

Het werk dat wij doen is niet mogelijk zonder onze vele partners, donoren en samenwerkingsverbanden. We werken samen met publieke en private partijen, kennisinstituten en NGO's. Samen dragen we bij aan duurzame toegang tot schoon, voldoende en veilig water voor iedereen. De strategie is simpel: samen kunnen we meer impact creëren!

Wij ondersteunen publieke waterorganisaties door middel van peer-to-peer kennisuitwisseling op het gebied van watercyclusbeheer. We doen dit via langdurige Water Operators' Partnerships met waterorganisaties in meer dan 15 landen om hun capaciteit te versterken, hun prestaties te verbeteren en hen in staat te stellen meer mensen beter van dienst te zijn. Meer informatie over met wie we samenwerken vindt u op de pagina 'Onze projecten'.

 

Kernpartners

 201202 HWL logo RGB - bounding box.jpg (U verlaat deze site)

 

(U verlaat deze site) (U verlaat deze site)    (U verlaat deze site)
(U verlaat deze site)

Consortia en strategische allianties

We werken in diverse consortia en strategische allianties om zo de effectiviteit van ons werk te vergroten en onze kernactiviteiten uit te breiden. Wereld Waternet is partner in WaterWorX (U verlaat deze site), het programma van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven met als doel samen met lokale partnerbedrijven wereldwijd 10 miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater (2017-2030).

We zijn ook aangesloten bij Dutch Water Authorities (U verlaat deze site) en hebben een actieve rol in de Blue Deal. De Blue Deal is een programma tot 2030 met één duidelijk doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen.

Met de Gemeente Amsterdam hebben wij de ‘Amsterdam Approach’ ontwikkeld: een benadering om stedelijke vraagstukken op het gebied van afval, water en ruimtelijke ordening integraal op te pakken. De Amsterdamse ervaringen delen we met metropoolregio’s wereldwijd.

 

            (U verlaat deze site)    (U verlaat deze site)

 

Onze Kennispartners

We wisselen kennis uit met vooraanstaande waterorganisaties met onze kennispartners. We werken samen op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de zes (6) Onderzoek & Innovatie thema's van Waternet; klimaatadaptatie, energietransitie, waterkwaliteit & technologie, circulaire economie, bodemdaling, en data & sensoring. Zo kunnen we samen dezelfde uitdagingen aanpakken.
    (U verlaat deze site)        (U verlaat deze site)       (U verlaat deze site) (U verlaat deze site)                (U verlaat deze site)

Met wie wij samenwerken

Wereld Waternet werkt wereldwijd met tientallen organisaties samen in diverse projecten. Voor een volledig overzicht van samenwerkingspartners en een beschrijving van wat we samen doen, verwijzen we naar de projectpagina’s. 

(U verlaat deze site)      (U verlaat deze site)        (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)        (U verlaat deze site)        (U verlaat deze site)

  (U verlaat deze site) (U verlaat deze site)       (U verlaat deze site)  

(U verlaat deze site)     (U verlaat deze site)     (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)    (U verlaat deze site)         (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)   (U verlaat deze site)     (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)   (U verlaat deze site)     (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)   (U verlaat deze site) (U verlaat deze site)  

(U verlaat deze site)      (U verlaat deze site)        (U verlaat deze site)

(U verlaat deze site)     (U verlaat deze site) 

 

Klimaatneutraal

Ons werk brengt met zich mee dat er gevlogen moet worden. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken, maar we ontkomen er niet aan dat we CO2 uitstoten om ons werk goed uit te kunnen voeren. Door Trees for All (U verlaat deze site) te steunen helpen we de natuur te beschermen door onze uitstoot te compenseren via duurzame bosprojecten in de tropen. Op deze manier proberen wij zo circulair mogelijk te zijn.

Trees for All plant en beschermt bomen om een gezonder klimaat te creëren. Hun projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid CO2 die wordt geabsorbeerd. Trees-for-All geeft de voorkeur aan projecten in ontwikkelingslanden, omdat deze projecten het bestaande (regen)woud beschermen of dat herbebossing plaatsvindt, maar ook omdat de leefomstandigheden van kleine lokale gemeenschappen verbeteren. Een extra bonus is dat bomen sneller groeien in de tropen, zodat ze meer CO2 opnemen.

Bomen behouden het natuurlijke evenwicht van het klimaat en zorgen voor een groene en gezonde planeet. Ze absorberen CO2 uit de lucht, slaan koolstof op en geven zuurstof af. Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol in het waterbeheer en daarom is bosaanplant en -behoud ook belangrijk in onze projecten. Daar waar voldoende bomen staan, gaat het bijvoorbeeld de erosie van rivieroevers tegen, voorkomt het dichtslibbing van waterbekkens en helpt het de grondwatervoorraad op peil te houden. Bomen drijven de waterkringloop.

 

Ook partner worden?

Judith Kolen bespreekt de mogelijkheden graag met u.

 

Met de Gemeente Amsterdam hebben we gezamenlijk de 'Amsterdam Approach' ontwikkeld. Samen delen we onze ervaringen in het integraal aanpakken van stedelijke vraagstukken op het gebied van afval, water en ruimtelijke ordening, met grootstedelijke gebieden over de hele wereld.