Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

WaterWorX - Palestijnse Gebieden

Wordt aan gewerkt

Ondersteuning bij de hervorming van de watersector

 Regio

Palestijnse Grondgebieden

 Periode

2020-2030

 Projectpartners

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Limburg, Waterproef, GIZ, International Committee of the Red Cross en the Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) 

 Begunstigden

Palestinian Water Authority, Gemeente van Salfit en Joint Service Council for Water and Wastewater in North-Hebron

 Financiering

WaterWorX programma, Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah, NUFFIC, WeWorld GVC en Jotem B.V.

Achtergrond

De watersector in Palestina wordt geconfronteerd met systemische uitdagingen die haar ontwikkeling belemmeren. De politieke en economische situatie beperkt de beschikbaarheid en toegang tot voldoende watervoorraden van aanvaardbare kwaliteit. De capaciteit bij instellingen in de watersector en versnippering van meer dan 300 dienstverleners zijn enorme uitdagingen. Bovendien hebben de serviceproviders te maken met aanzienlijke problemen als gevolg van slechte infrastructuur, hoge waterverliezen en onvoldoende inkomsten. Als gevolg hiervan voldoen de diensten niet aan de behoeften van de burgers, wat leidt tot een gebrek aan bereidheid om de waterrekening te betalen en wat de duurzaamheid van de dienstverlening verder aantast. 

In 1995 werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht door een presidentieel besluit. Haar functies, doelstellingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een verordening: ‘Het mandaat de watervoorraden te beheren en het waterbeleid uit te voeren’. De Palestijnse Water Autoriteit wordt geconfronteerd met een ambitieus hervormingsplan dat ingrijpende veranderingen vereist in haar eigen institutionele structuur met beperkte middelen en in een onzekere politieke omgeving. De uitdaging van dit project is PWA te ondersteunen deze hervorming te bewerkstelligen zodat zij de doelen van de SDG 6 (U verlaat deze site) kunnen nastreven.

Activiteiten

Het verbeteren van capaciteiten op om de sectorhervorming te ondersteunen en creëren van succesvolle Joint Service Councils voor Halhul en Salfit met het terugdringen van Non-Revenue Water (NRW) en een betere kostendekking. Het partnerschap richt zich op de ondersteuning van PWA om de watersectorhervorming verder door te voeren en zo duurzame watervoorziening te garanderen door alle 10 regionale waterbedrijven in de Palestijnse Gebieden.

De tweede fase van het WaterWorX-partnerschap (2021-2025) richt zich op de volgende activiteiten:

 • Financiële prestaties: NRW-reductie en de ontwikkeling van kostendekkend watercyclusbeheer staan ​​centraal in alle activiteiten ter ondersteuning van klimaatbestendige planning op lange termijn en een duurzame watersector.
 • Assetmanagement: de nauwkeurigheid van de gerapporteerde gegevens zal verder worden verbeterd via gegevensharmonisatie binnen de twee proefgebieden, databaseontwikkeling, GIS-productie en peer-to-peer-ondersteuning.
 • Waterkwaliteit: Verbeteren van de nauwkeurigheid van de monitoring en rapportage van waterkwaliteitsgegevens binnen de twee proefgebieden. Verder zal het team toewerken naar de ISO-certificering van het laboratorium bij PWA.
 • Afvalwaterzuivering: ontwikkeling en uittesten van unieke innovaties voor mobiele afvalwaterzuiveringsinstallaties (BluElephant) binnen een publiek-private samenwerking van Nederlandse en Palestijnse organisaties. De innovatie, een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie op zonne-energie (WWT), zal rechtstreeks de lozingen van onbehandeld afvalwater aanpakken die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
 • Human Resource Management: verbeteren van capaciteiten en creëren van een succesvolle regionale watereenheden (RWU) binnen de twee pilotgebieden; de Joint Service Council voor de gemeenten Halhul en Noord-Hebron en het Salfeet-gebied.

Resultaten

Voor de tweede fase van het WaterWorX-partnerschap (2021-2025) worden de volgende globale resultaten voorzien:

 • Opzetten van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) als solide basis voor verbeterde en geïnformeerde besluitvorming over activa en toekomstige planning.
 • Vaststelling van een standaard watertarief en ervoor zorgen dat de waterinkomsten rechtstreeks in de watersector worden geïnvesteerd.
 • Verbeterde monitoring en rapportage van waterkwaliteitsgegevens.
 • ISO-certificering voor laboratorium.
 • Pilotproject voor drie decentrale afvalwatereenheden van BluElephant.
 • Opzetten managementstructuur voor RWU Halhul/Noord-Hebron en Salfit met focus op reductie van Non-Revenue Water en verbeterde kostendekking.

Andere projecten in de buurt

Mafraq (Jordanië)

Afgerond project

Hulp aan het vluchtelingenkamp Zaatari gastgemeenschappen in het Mafraq Gouvernement

Lees meer