Ruth Wijland

Project coördinator Mali (via Young Expert Programme)

ruth.wijland@waternet.nl 

Ruth Wijland is onze projectcoördinator, gestationeerd in Bamako, Mali. Ze werkt voor World Waternet als onderdeel van het Young Expert Programme.

Ruth heeft een achtergrond in Aardwetenschappen. De bachelor Aardwetenschappen aan de VU raakt aan veel verschillende disciplines binnen de aardwetenschappen. Haar interesse ging uit naar water niet alleen omdat ze geïnteresseerd is in de wetenschappelijke aspecten van het waterproces, maar ook in de sociaal-maatschappelijke relevantie van water. Deze twee interesses kwamen samen in haar master Water Science and Management aan de Universiteit van Utrecht, een combinatie van hydrologie, waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Tijdens haar vele reizen zag ze dat schoon drinkwater en sanitatie in veel landen over de hele wereld niet vanzelfsprekend zijn. Ze gelooft dat ieder mens recht heeft op toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ze ziet het Duurzame Ontwikkelingsdoel 6 van de Verenigde Naties als een vertaling van haar overtuiging. Ruth hoopt met haar werk bij Wereld Waternet een bijdrage aan te leveren binnen de programma's WaterWorx en Blue Deal in Mali.