Roelof Kruize

Secretaris en lid Dagelijks Bestuur

Algemeen Directeur Waternet

Roelof Kruize is sinds 2006 Algemeen Directeur van de publieke watercyclusorganisatie Waternet en regionaal waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hij bekleedde diverse functies bij de Gemeente Amsterdam en van 2008 – 2012 combineerde hij zijn functie bij Waternet en AGV met de functie van Algemeen Directeur bij het afvalenergiebedrijf van Amsterdam (AEB). Roelof heeft zich bezig gehouden met diverse nationale en internationale activiteiten. Hij was President van de European Water Association en de Nederlandse vertegenwoordiger van het bestuur van de International Water Association (IWA). Hij is Voorzitter van de Top Sector Water (watertechnologie) en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Hij was actief als Voorzitter van het bestuur van AquaMinerals, bestuurslid van het KWR Watercyclus Onderzoeksinstituut, het cultureel centrum “De Balie” en Voorzitter van de Aquatech Adviescommissie. In 2003 werd hij verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar.