Samenwerking

Samenwerking

Werken aan betrouwbare zuiveringsinstallaties en sanitaire voorzieningen is in achterstandsregio's een langdurig en ingewikkeld proces. Systemen effectief en efficiënt beheren, vergt ook veel tijd. Die tijd nemen we. Wereld Waternet steunt publieke waterorganisaties langdurig bij hun ontwikkeling, zodat partners uiteindelijk op eigen kracht kunnen opereren.

Water Operators' Partnerships (WOP's)

Wereld Waternet werkt samen met lokale overheden en publieke waterbedrijven in zogeheten Water Operators' Partnerships (WOP's). Er zijn onder meer WOP's in Indonesië, Egypte, Suriname, Marokko en Zuid Afrika. Binnen WOP's is altijd sprake van langdurige samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Als gelijkwaardige partners wisselen we kennis uit op technisch, organisatorisch en institutioneel vlak. Wereld Waternet geeft technische adviezen, coacht en verleent assistentie bij het beheer van de totale watercyclus. Als koploper in integraal waterbeheer kunnen wij verschil maken.

afwassen in rivier

Anderen inspireren

De belangrijkste succesfactoren van onze werkwijze zijn: langdurige partnerships aangaan en kennis en competenties overdragen. Wereld Waternet draagt deze werkwijze actief uit binnen haar internationale netwerk en inspireert andere organisaties en NGO's voor dezelfde aanpak te kiezen. Dat doen we bijvoorbeeld bij ontvangst van buitenlandse delegaties, op internationale conferenties en tijdens internationale handelsmissies.

Krachten bundelen

In Nederland brengen we onze aanpak onder de aandacht bij onder andere waterleidingbedrijven, de waterschappen, ministeries, universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens internationale bijeenkomsten stimuleren wij waterorganisaties uit economisch ontwikkelde landen om Water Operators' Partnerships aan te gaan met collega-bedrijven in ontwikkelingslanden.