Onze collega Alice Fermont deelt haar ervaringen tijdens haar bezoek naar Nairobi Water

29jan

Onze collega Alice Fermont deelt haar ervaringen tijdens haar bezoek naar Nairobi Water

Door Alice Fermont, 29 januari 2018 - Medio januari gingen Hans van Fulpen, Niels Schaart, Paul Bonné en Alice Fermont op werkbezoek naar Nairobi in Kenia. Daar zijn we van start gegaan met het WaterworX programma.  Dit  programma maakt onderdeel uit van  22 WOPs uitgevoerd door 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. Een WOP is een langdurige samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen twee waterautoriteiten waarbij er kennis uit op technisch, organisatorisch en institutioneel vlak wordt uitgewisseld. Het doel is om in de eerste fase van  2018 - 2021, 1 miljoen mensen aan te sluiten aan fatsoenlijk drinkwater en sanitaire voorzieningen. Voor Nairobi water is het doel om  50.000 mensen extra aan te sluiten. In de sloppenwijken is de behoefte het grootst.

Onze collega Alice Fermont deelt graag haar ervaringen tijdens dit bezoek met jullie! 

Foto 2

Strategische watervoorraden in de Sanumua dam. Deze dam is in 2006 bezweken en opnieuw opgebouwd (links) Het WOP team van Wereld Waternet en Nairobi Water (rechts).

De eerste uitdaging ligt op het gebied van watervoorraden. Nu al is water op rantsoen en komt er op veel plekken maar 2 dagen per week water uit de kraan. Om deze reden starten we het programma met optimalisatie van de drinkwaterproductie. De verliezen zitten tussen 5 en 20%. Gedurende de week hebben we 4 drinkwater locaties bezocht en samen met het personeel kansen verkent voor verbetering. Daar zijn mooie kansen uit voortgekomen. De productiecapaciteit van de drie zuiveringen Ngetu, Sasumua en Kabete kan met zo'n 30% uitgebreid worden door een lamellen sheet in te bouwen.  Dit vergroot de bezinktijd, waardoor het productieproces wordt verlengd, wat uiteindelijk de productiecapaciteit vergroot. Als het lukt de zuivering Ngethu te optimaliseren, kan 100.000 m3 per dag extra geproduceerd worden. De volgende keer gaan we ons richten op verbetering van de processen, maar willen we ook kijken naar de capaciteit van het transportsysteem.

Foto 1

De inlaat bij de rivier Chania (links) voor de waterzuivering Ngethu (rechts) Er wordt door een ongunstige ligging van de inlaat wordt er veel sediment met ijzer en mangaan ingelaten. Dit leidt tot voor productieverliezen.

 

 Foto 3

Workshop in Sasumua om in beeld te brengen hoe drinkwater ingewonnen en gezuiverd wordt en welke kansen er liggen om te verbeteren.

 

Ook op de afvalwaterzuiveringen valt veel te verbeteren. Veel apparatuur is verouderd en werkt niet meer goed. We kwamen erachter dat veel bassins niet onderhouden worden. Daardoor lag er veel slib in. Door de groei van Nairobi biedt dit wel enorme kansen. Op de plekken van de zuiveringen kan de capaciteit enorm uitgebreid worden. Daarmee kan er meer afvalwater ingezameld worden. Gezien de tekorten van water, biedt het ook kansen voor hergebruik van water. Qua veiligheid moet er ook het een en ander verbeterd worden. Gelukkig hadden we onze H2S (waterstofsulfide) gasverklikkers bij ons. Vooral bij de inlaat van de zuivering was er te veel H2S gas. Dit gas is erg ongezond en kan flinke gezondheidsrisico's opleveren. Dit punt is besproken met het personeel en de directie. Er zijn afspraken gemaakt om zaken te verbeteren.


Foto 4

Handmatig schonen van de roosters bij de inlaat van rwzi Kariobang (links) en de vernieuwing van de rwzi Ruai (rechts).

Tot slot zijn we ook gaan kijken naar verbeteringsmogelijkheden in de sloppenwijken waar ongeveer 60% van de mensen woont. Nairobi Water heeft al veel aandacht voor sloppenwijken. Het heeft een afdeling die verantwoordelijk is voor water en sanitatie in deze gebieden. Er zijn veel bedrijven (NGO's) die willen bijdragen aan verbetering van sanitatie en schoon drinkwater in deze wijken. Maar echt verbeteren is complex. De watervoorziening is op veel plaatsen overgenomen door kartels, de bevolking is arm en heeft weinig uitzicht op werk. We gingen op bezoek bij een alleenstaande moeder met 3 kinderen waarvan er een ziek was. Ze was verhuisd vanuit een sloppenwijk naar een eenkamerwoning met drinkwater en een toilet. Het zag er mooi uit, maar het verhaal erachter was dat ze geen geld had om haar waterrekening te betalen. Ook in de straat was ¾ van de watervoorziening al afgesloten vanwege forse betalingsachterstanden. Kortom echt complexe materie om te verbeteren. Daarom willen we starten met een brede evaluatie van projecten om vanuit daar te verkennen op welke wijze we kunnen bijdragen aan verbeteringen.

Foto 5

Op bezoek bij een waterkiosk met sanitaire voorzieningen in Kabete, de grootste sloppenwijk van Nairobi. Nieuwe sanitatie is hier al een feit. Van het afvalwater wordt al biogas gemaakt. Helaas zijn de inkomsten van het toiletbezoek erg laag (links). In deze straat zie je de eenkamerwoningen voor mensen die vroeger in de sloppen woonden. Helaas is het merendeel van de mensen afgesloten van drinkwater door betalingsachterstanden (foto rechts).

Foto 6

We worden goed verzorgd en er is ook tijd voor een grapje tussendoor.

 

 

Wordt vervolgd!