Integrale visie

Integrale visie

Circa 780 miljoen mensen leven zonder schoon drinkwater. Zeker 2,5 miljard mensen moeten het doen zonder goede sanitaire voorzieningen. Voor deze problemen met drinkwater en afvalwater zoekt Wereld Waternet integrale oplossingen.

Waterschaarste in Marokko

Waterschaarste in Marokko

Dat doen we samen met Nederlandse partners en lokale overheden en (in principe) publieke waterbedrijven in met name ontwikkelingslanden.

Wereld Waternet richt zich op de gehele kringloop van water, de zogeheten watercyclus. We kijken niet alleen naar drinkwater, afvalwater, grondwater en oppervlaktewater, maar ook naar waterschaarste, wateroverlast en maatregelen voor waterveiligheid. Dat doen we op basis van de kennis en ervaring die is opgedaan bij zusterbedrijf Waternet.

Integrale oplossingen

Waternet is naast drinkwaterleverancier ook waterschap voor de regio Amsterdam. Als waterschap zorgt de organisatie voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Met dijken, sluizen en gemalen garandeert het waterschap tevens droge voeten in een regio die onder de zeespiegel ligt. Door functiecombinaties kan Wereld Waternet als waterleverancier en waterschap bijdragen aan integrale oplossingen van veelomvattende waterproblemen.

Watermanagement

De gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en plotselinge wateroverlast, vragen in toenemende mate om een integrale benadering. Dat geldt ook voor het managen van oppervlaktewater, verontreinigd water, zoet water, zout water, drinkwater en afvalwater. Voor het effectief en efficiĆ«nt managen van de hele watercyclus is specifieke kennis en kennisopbouw nodig. Als koploper in integraal waterbeheer draagt Wereld Waternet graag bij aan deze capaciteitsopbouw.  

Water voor iedereen

Onze medewerkers wisselen kennis uit en coachen en adviseren wereldwijd lokale waterbedrijven en overheden. We investeren niet in infrastructuur. De samenwerking met partnerorganisaties is langdurig. Door specifieke kennis te verspreiden brengen we een wereld dichterbij waarin iedereen toegang heeft tot veilig drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen. Als het aan ons ligt, is in die wereld ook iedereen beschermd tegen overstromingen en is overal voldoende water beschikbaar voor voedselproductie en economische groei.