Over Wereld Waternet

Wereld Waternet werkt wereldwijd aan oplossingen voor schoon water voor iedereen: van het leveren van veilig drinkwater tot het afvoeren, zuiveren en transporteren van afvalwater en het schoonhouden van oppervlakte- water.

780 miljoen mensen missen goed drink- water, voor 2,5 miljard mensen is er geen sanitatie

Integrale visie

Onze inzet draait vooral om overdracht van kennis en vaardigheden

Strategie & beleid

Ongeveer 1% van de werknemers van Waternet wordt jaarlijks in projecten ingezet.

Organisatie

Bijdragen aan de handelsdoelstellingen van Amsterdam en Nederland

Economisch sterker
Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

"Met kennisoverdracht versterkt Wereld Waternet waterbedrijven in minder ontwikkelde regio's en zet Amsterdam als wereld-waterexpert op de kaart."

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam

Contact

Wereld Waternet werkt samen met lokale overheden en publieke waterbedrijven in met name ontwikkelingslanden, maar ook met Nederlandse bedrijven, internationale kennisinstituten, ontwikkelingsbanken en internationale organisaties. Samen helpen we waterproblemen de wereld uit.

Ook bijdragen? Neem contact op